Objímky na poruchy

Jsou určeny pro rychlé, spolehlivé a trvalé opravy poruch potrubí z litiny, oceli, PVC, PE i azbestocementu. Lze jimi opravit otvory a praskliny, včetně příčných lomů, nebo použít na spojení dvou trub. Médiem v opravovaném potrubí může být voda, pára i ropné látky.
Cena na dotaz

Katalog objímek IVE zde:

Katalog IVE TECH

Rozměry objímek IVE zde:

Katalog IVE TECH

Katalog objímek IVE zde:

Katalog IVE TECH

Rozměry objímek IVE zde:

Katalog IVE TECH

*
*
*