Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

NOVINKY


KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLASTIMEX PVC-U SN12 S PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ STĚNY

více informací zde

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené podle normy ČSN EN 1401. Vyrábí se v dimenzích D 160- 400 mm. Potrubí PVC SN12 je určeno pro splaškovou, dešťovou a smíšenou kanalizaci s nárokem na co největší sílu stěny. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 0.6 -8 m při zatížení D400.

 


KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLASTICOR PP SN8 A SN10 S KORUGOVANOU KONSTRUKCÍ STĚNY

více informací zde

Kanalizační potrubí PLASTICOR SN8 a SN10 z PP s odlehčenou korugovanou, dvojitou konstrukcí stěny se vyrábí podle ČSN EN 13476 . Vyrábí se v dimenzích DN 160 - 600 mm. Potrubí PLASTICOR PP je určeno pro dešťovou, pro splaškovou a smíšenou kanalizaci. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek a do hloubek 0.8 -8 m při zatížení D400.

 


Kanalizační trubní systém PP SN 10 TAURUS

více informací zde

Pro obtížné montážní a provozní podmínky

URČENÍ - Trubky jsou určeny pro stavbu kanalizačních sítí:

 • v obtížných podmínkách např.: nízké teploty, vysoká hladina podzemních vod;
 • vystavené těžkým provozním podmínkám např.: vysoké teploty a chemická agresivita odpadních vod, velmi mělké nebo hluboké zakládání, velké dynamické zatížení úrovně terénu, zvýšená odolnost proti otěru.

 


Podzemní hydrant 852 PZ s dvojitým uzavíráním a automatickým odvodňováním

více informací zde

Podzemní hydrant 852 PZDvojitý uzávěr hydrantu, veškeré vnitřní součásti z materiálů odolných proti korozi, tělo hydrantu i podstavec s povrchovou vrstvou odolnou proti korozi.

Při ovládání je zapotřebí minimální kroutící moment, demontáž i montáž všech vnitřních částí hydrantu bez nutnosti výkopových prací.

Automatické vyprázdnění hydrantu při uzavření, úplné vyprázdnění hydrantu - zbytkový podíl vody je nulový RW-0.

 

NOVINKA!

 


Mříž a rám pro kanálové vpusti C 250 - pryžové AB ELPO, s.r.o.

Pryžové kanálové vpusti a mříže jsou vyrobeny z recyklované pryže a jejich nosnost a pevnost zaručuje ocelová výztuha. Kanálová mříž může být umístěna do stávající litinové vpusti nebo naopak do pryžového rámu lze vsadit litinovou mříž. Výrobek splňuje podmínky dle ČSN EN 124 a je zatříděn do C 250 (zaručená minimální únosnost 25 tun).

Pryžová vpusť je srovnatelná se stávajícími litinovými výrobky a určitě vlastnosti má lepší. Pryž tlumí nárazy a je tišší a šetrnější k podloží, omezuje vydrolení spoje s asfaltem, je mrazuvzdorná a zdravotně nezávadná.

Mříž a rám pro kanálové vpusti C 250 - pryžové Rozměr: 480x480x100
Váha: 28 kg
Zatížení: C250
Mříž a rám pro kanálové vpusti C 250 - pryžové Rozměr: 480x480x150
Váha: 38 kg
Zatížení: C250

Popelnice

popelnice

Cena za kus 120l

popelnice bez DPH

Možnost dodání i větších rozměrů 120l a 240l.

 

V různých barvách:

zelené, žluté, modré.


Okapový systém z PVC KAROLINA - více informací zde

Okapový systém z PVC KAROLINA Okapový systém z PVC KAROLINA je systém odvodnění šikmých střech - žlaby, odpadní trouby a tvarovky jsou vyrobeny z plně probarveného plastu, proto se jedná o bezúdržbový systém, který je vysoce odolný vůči působení povětrnostních vlivů včetně stálobarevnosti. Systém KAROLINA umožňuje využívání dešťové vody.

Dlouhá životnost, tvarová stálost, barevná stálost, bezúdržbovost, jednoduchá montáž.


ZÁMKOVÉ DLAŽBY - více informací zde

Zámková dlažba je vhodná pro všechny typy zpevněných ploch. Do sebe zapadající tvar jednotlivých kamenů tvoří svázanou plochu odolnou značnému zatížení. Zámková dlažba ve výšce 45 mm je vhodná pro úpravy ploch kolem domků, na dláždění teras, chodníků apod. Pro pěší a cyklistické komunikace pro místní komunikace a plochy je vhodná dlažba výšky 60 mm. Všude tam, kde lze předpokládat vysoké dopravní zatížení se doporučuje použití dlažby výšky 80 mm, která slouží k úpravám ploch parkovišť, čerpacích stanic, zastávek MHD apod. Pro extremní zatížení je určena dlažba výšky 100 mm.

Typy zámkových dlažeb

ryolit syenit vlnka diorit baroko
RYOLIT SYENIT VLNKA DIORIT BAROKO
více informací více informací více informací více informací více informací

OBRUBNÍKY - více informací zde

Betonové obrubníky jsou určeny pro ohraničení, resp. oddělení zpevněných ploch v silničním stavitelství s výškovým rozdílem do 150 mm. Silniční obrubníky obsahující prvky nájezdové a přechodové, které zajišťují plynulý přechod jednotlivých obrubníků dle požadavku úpravy komunikací. Zahradní a chodníkový obrubník je určen především k vymezení chodníků na zahradách, v okolí rodinných domků, chalup apod.

obrubník obrubník obrubník

ŠACHTY KACZMAREK - šachty z polypropylenu

Šachta DIAMIR 425 - více informací zde

DIAMIR 425 Šachtové dno PP s hrdly pro připojení hladkostěnných rour nebo korugovaných rour K2-Kan, šachtová roura korugovaná PP o jmenovitém průměru 425 mm. Teleskop se skládá z teleskopické roury hladkostěnné, z těsnění nebo manžety pro přopojení do korugované šachtové roury a litinového poklopu. Namísto teleskopu může být na horním konci šachtové roury nainstalován betonový konus s betonovým nebo litinovým poklopem popřípadě PP poklop umístěný přímo na šachtovou rouru. Jestliže je nutné může být do šachty nainstalován další vtok a to pomocí korunkového vrtáku a „in-situ“ těsnění.

 


ARMATURY VIKING JOHNSON - více informací zde

spojka UltraGrip AQUAFAST MAXIFIT PN 10/16 MAXIDAPTOR PN 10/16
potrubní spojka
UltraGrip
s jištěním proti
posuvu
potrubní spojka
s jištěním (zákusem)
AQUAFAST
pro potrubí z PE a PVC
přechodová
spojka
MAXIFIT PN 10/16
přechodová příruba
MAXIDAPTOR
PN 10/16

Podzemní hydrant s automatickým odvodňováním - více informací zde

typ 852 tvárná litina GGG-50

Valve
 • Veškeré vnitřní součásti z materiálů odolných proti korozi
 • tělo hydrantu i podstavec s povrchovou vrstvou odolnou proti korozi
 • při ovládání je zapotřebí minimální kroutící moment
 • demontáž i montáž všech vnitřních částí hydrantu bez nutnosti výkopových prací
 • automatické vyprázdnění hydrantu při uzavření
 • úplné vyprázdnění hydrantu - zbytkový podíl vody je nulový RW-0

Nadzemní hydrant s automatickým odvodňováním - více informací zde

typ DN 80 typ 855 tvárná litina GGG-50

Valve

Veškeré vnitřní součásti z materiálů odolných proti korozi

 • hlava, tělo a patka hydrantu s povrchovou vrstvou odolnou proti korozi
 • při ovládání je zapotřebí minimální kroutící moment
 • demontáž i montáž všech vnitřních částí hydrantu bez nutnosti výkopových prací
 • automatické vyprázdnění hydrantu při uzavření
 • úplné vyprázdnění hydrantu - zbytkový podíl vody je nulový RW-0

HYDRANT podzemní HPD1 Alumo

AlumoPopis: Hydrant je navržen s ohledem na vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost. Konstrukce pístu zaručuje nulový podíl zbytkové vody. Při uzavření hydrantu dojde k automatickému vyprázdnění. Možná demontáž všech vnitřních částí hydrantu bez nutnosti výkopových prací.

Materiály: těleso – tvárná litina, táhlo pístu – nerezová ocel, píst – tvárná litina s navulkanizovanou zdravotně nezávadnou pryží, koule – polypropylen, vřeteno –nerezová ocel

Povrchová úprava: Na veškerých litinových dílcích je vně i uvnitř zajištěna dokonalá antikorozní ochrana epoxidovou práškovou barvou.

Připojovací příruba dle ČSN 13 2011 (4 díry) nebo EN 1092-2 (8 děr).

Je možno dodat: Hydrant podzemní s jednoduchým uzávěrem HPS1

Nulové zbytkové množství vody, dvojitý uzávěr, kvalitní povrchová ochrana, použité vysoce kvalitní materiály, libovolné zákopové hloubky, příznivá cena.

100% testování kvality! - Každý hydrant je zkoušen dle DIN 3230 na pevnost a nepropustnost přetlakem 2,4 MPa a těsnost uzávěru přetlakem 1,6 Mpa.


HYDRANT nadzemní HNS2 Alumo

AlumoNulové zbytkové množství vody, kvalitní povrchová ochrana, použity vysoce kvalitní materiály, libovolné zákopové hloubky, připojení „C 52“, příznivá cena.

Popis: Hydrant je navržen s ohledem na vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost. Konstrukce pístu zaručuje nulový podíl zbytkové vody. Při uzavření hydrantu dojde k automatickému vyprázdnění. Hydrant obsahuje odvzdušňovací ventil, takže i v případě, že hydrant obsahuje vodu a jsou zašroubovány závěrky spojky dojde k jeho odvodnění (není nebezpečí zamrznutí vody a následného poškození hydrantu).

Možná demontáž všech vnitřních částí hydrantu bez nutnosti výkopových prací.

Materiály: těleso – tvárná litina, táhlo pístu – nerezová ocel, píst – tvárná litina s navulkanizovanou zdravotně nezávadnou pryží, vřeteno – nerezová ocel

Povrchová úprava: na veškerých litinových dílcích je vně i uvnitř zajištěna dokonalá antikorozní ochrana epoxidovou práškovou barvou.

Připojovací příruba dle ČSN 13 2011 (4 díry) nebo EN 1092-2 (8 děr).

Je možno dodat:

 • Hydrant nadzemní HND2 (s dvojitým uzávěrem)
 • Hydrant nadzemní objezdový HNO1
 • Hydrant nadzemní objezdový HNOD1 (s dvojitým uzávěrem)
 • Hydrant nadzemní histirický HNH1

100% testování kvality! - Každý hydrant je zkoušen dle DIN 3230 na pevnost a nepropustnost přetlakem 2,4 MPa a těsnost uzávěru přetlakem 1,6 Mpa.

 


Čistírna odpadních vod EK - S

čistírna odpadních vodČistírna je určená k mechanickému a biologickému čištění odpadních splaškových vod od 3 až 70 připojených obyvatel. Výstupem z čistírny je kvalitně vyčištěná voda a minimální množství stabilizovaného kalu.

Čistírnu lze umístit do bezprostřední blízkosti objektu (nevyžaduje ochranné pásmo). Odtok je možné zaústit do kanalizace, odvést do recipientu, nebo např. akumulovat a použít k závlahám. Nádrž s vestavbami jsou vyrobeny z PP, náplň anaerobního filtru z PE - prakticky neomezená životnost.

Výhody a přednosti:

 • vysoká účinnost čištění i při hydraulických a látkových nárazech
 • bezpečný a tichý provoz, minimální nároky na údržbu a obsluhu
 • nenáročné stavební úpravy pro osazení ČOV
 • nízké provozní náklady, možnost využití vyčištěné vody k závlahám


Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

Plastmont Bureš, s.r.o. :
materiály pro kanalizační a vodovodní sítě, odvodňovací a odpadní systémy