MB - SVING s.r.o.

Firma MB S V I N G, s.r.o. byla založena v roce 1990 Ing. Jiřím Svobodou a Ing. Zdeňkem Krchovem s dalšími dvěma hlavními společníky Ing. Ondřejem Svobodou a Ing. Tomášem Krchovem. Firma rozvinula svoji činnost do 4 sfér podnikání, které dnes tvoří základ komoditního členění firmy do divizí:
Divize Odvodňovací systémy je od roku 1999 součástí společnosti MB-SVING s.r.o. a je známa jako dlouholetý dodavatel různých prvků kanalizační poklopové litiny do ČR a SR. Svoji činnost zahájila již na počátku 90. let minulého století, tehdy ještě jako SVING - HYDROTEC s.r.o. Díky činnosti divize zaujímá společnost MB-SVING s.r.o. přední pozici na našem trhu v oblasti dodávek kanalizačních litinových poklopů, mříží uličních vpustí a litinových vodárenských poklopů. Od počátku jsou také nedílnou součástí činnosti divize dodávky systému odvodňovacích žlábků společnosti HYDROTEC Technologies AG.