KOVEX'92

Společnost KOVEX´92 s.r.o. zajišťuje dodávky příslušenství potrubí pro oblasti teplárenství, plynárenství, vodárenství, chemického průmyslu a energetiky. Dodáváme certifikované výrobky jak pro standardní prostředí, tak do prostředí s vysokými nároky na bezpečnost provozu.