Kolena DN125

Kolena slouží ke změně směru jak ve vodorovném tak i ve svislém směru svodného potrubí pod budovami, na kanalizační přípojky a stokové sítě. Je dodáváno v úhlech 15°, 30°, 45°, 67°, 87,5°
Dodavatel: Kaczmarek
Kód: 2050012515
48 Kč bez DPH
*
*
*
Produktové tagy