Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

PP roury K2


Kanalizační trubní systém PP SN 10 TAURUS

Pro obtížné montážní a provozní podmínky

URČENÍ - Trubky jsou určeny pro stavbu kanalizačních sítí:

 • v obtížných podmínkách např.: nízké teploty, vysoká hladina podzemních vod;
 • vystavené těžkým provozním podmínkám např.: vysoké teploty a chemická agresivita odpadních vod, velmi mělké nebo hluboké zakládání, velké dynamické zatížení úrovně terénu, zvýšená odolnost proti otěru.

VLASTNOSTI POLYPROPYLENU

Zvýšená odolnost kanalizačních trubek PP SN10 v obtížných montážních a provozních podmínkách, vyplývá z vlastností materiálu z jakého jsou vyrobeny (polypropylen) jakožto i z konstrukce jejich stěny.

Vlastnosti polypropylenu (PP):

 • teplotní odolnost - Umožňuje montáž trubek v teplotě do -20 st. C, a přepravu odpadních vod s teplotou 90 st. C nepřetržitě
 • chemická odolnost - umožňuje přepravu agresivních chemických odpadních vod a montáž trubek v agresivním chemickém prostředí
 • perfektní odolnost proti otěru
 • dokonalá hladkost povrchu – velmi malé hydraulické odolnosti, ztížené usazování odpadních vod
 • fyziologická neutrálnost – nepůsobí na živé organizmy
 • možnost recyklování - Trubky jsou plnostěnné s poměrně velkou tloušťkou. Jsou vyráběny v souladu s normou PN-EN 1852 na bázi výlučně čistého polypropylenu, bez jakýchkoli příměsí a plniv.

Takto vyrobené trubky se charakterizují:

 • vysokou rázovou houževnatostí
 • vysokou odolnosti proti bodovému tlaku
 • vysokou kruhovou tuhostí (10 kPa)
 • vysokou podélnou tuhostí

Díky tomu, trubky tohoto typu se skvělé osvědčují při:

 • pokládání s malým nebo velmi velkým překrytím
 • velkých dynamických zatíženích od projíždějících vozidel
 • pokládání s velmi malými sklony
 • vysokotlakém proplachování – dokonce do 340 bar
 • zvýšené odolnosti - odolnost PP proti otěru a velká tloušťka stěnky
 • pokládání v obtížných půdních podmínkách a při vysoké hladině podzemních vod
 • dopravě a montáži v nízkých teplotách - do –20° C

Kromě toho, díky svým vlastnostem, trubky mohou být pokládány bez obav, s využitím původní zeminy pro provedení zasypání. To dává značnou úspornost vyplývající z omezení pozemních prací a dovozu cizího materiálu na staveniště.

Během prací s pokládáním trubek, doporučujeme používat N-ENV 1046 "Systémy potrubí z umělých hmot. Systémy mimo konstrukce staveb pro přepravu vody nebo odpadních vod. Praxe instalování pod zemí a nad zemí".

Trubky jsou spojovány pomocí dvojitých spojek, které jsou montovány továrensky na každé trubce. Níže uvádíme průměry a délky vyráběných trubek a jejich základní rozměry.

 

Systém potrubí a tvarovek z PP SN10 TAURUS

Venkovní kanalizační potrubí PP s těsněním DIN-Lock třída SN10, podle EN 1852-1

kanalizace Taurus kanalizace Taurus
DN/OD
mm
s
mm
L
mm
t
mm
Dz max
mm
poč v pal
ks
Hmotnost
kg
110 4,2 3000 61 127 50 4,2
110 4,2 6000 61 127 50 8,2
160 6,2 3000 84 186 28 8,9
160 6,2 6000 84 186 28 17,5
200 7,7 3000 104 228 20 13,8
200 7,7 6000 104 228 20 27,1
250 9,6 3000 122 288 8 22,2
250 9,6 6000 122 288 8 42,9
315 12,1 3000 146 358 6 35,5
315 12,1 6000 146 358 6 68,4
400 15,3 3000 204 446 3 58,7
400 15,3 6000 204 446 3 111,4
500 19,1 3000 200 570 2 90,2
500 19,1 6000 200 570 2 172,3

Koleno PP s těsněním DIN-Lock třída SN10 podle EN 1852-1

kanalizace Taurus
DN/OD
mm
a
 
Z1
mm
Z2
mm
L1
mm
L2
mm
poč v bal
ks
110 15 9 22 62 57 30
110 30 17 29 61 57 30
110 45 27 39 61 56 30
110 67,5 41 53 62 56 30
110 87,5 59 69 62 57 25
160 15 14 28 82 72 10
160 30 25 40 82 72 10
160 45 67 50 82 72 10
160 67,5 60 74 82 74 10
160 87,5 84 100 83 74 10
200 15 18 35 100 86 6
200 30 30 49 100 86 7
200 45 46 64 100 84 6
200 67,5 73 88 100 86 6
200 87,5 105 122 100 85 5
250 15 19 40 134 103 -
250 30 37 59 134 103 -
250 45 58 80 135 101 -
250 87,5 132 154 136 103 -
315 15 23 52 144 120 -
315 30 47 74 144 118 -
315 45 73 100 144 118 -
315 87,5 166 192 144 112 -
400 15 83 80 175 175 -
400 30 65 98 165 140 -
400 45 91 126 165 140 -
400 87,5 211 244 160 140 -
500 15 150 160 160 250 -
500 30 165 230 160 250 -
500 45 103 152 160 150 -
500 87,5 380 430 160 150 -

Odbočka PP šikmá 45° s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1

kanalizace Taurus
DN/OD
mm
DN1/OD
mm
Z1
mm
Z2
mm
Z3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
110 110 22 62 57 22 62 57
160 110 29 61 57 29 61 57
160 160 39 61 56 39 61 56
200 110 53 62 56 53 62 56
200 160 69 62 57 69 62 57
200 200 28 82 72 28 82 72
250 160 40 82 72 40 82 72
250 200 50 82 72 50 82 72
250 250 50 82 72 50 82 72
315 160 100 83 74 100 83 74
315 200 100 83 74 100 83 74
315 250 88 100 86 88 100 86
315 315 122 100 85 122 100 85
400 160 59 134 103 59 134 103
400 200 80 135 101 80 135 101
400 250 154 136 103 154 136 103
400 315 52 144 120 52 144 120
400 400 74 144 118 74 144 118
500 160 192 144 112 192 144 112
500 200 80 175 175 80 175 175
500 250 98 165 140 98 165 140
500 315 126 165 140 126 165 140
500 400 244 160 140 244 160 140
500 500 160 160 250 160 160 250

Odbočka PP kolmá 87,5° s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1

kanalizace Taurus
DN/OD
mm
DN1/OD
mm
Z1
mm
Z2
mm
Z3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
110 110 22 62 57 22 62 57
160 110 29 61 57 29 61 57
160 160 39 61 56 39 61 56
200 110 53 62 56 53 62 56
200 160 69 62 57 69 62 57
200 200 28 82 72 28 82 72
250 110 40 82 72 40 82 72
250 160 40 82 72 40 82 72
250 200 50 82 72 50 82 72
250 250 50 82 72 50 82 72
315 160 100 83 74 100 83 74
315 200 100 83 74 100 83 74
315 250 88 100 86 88 100 86
315 315 122 100 85 122 100 85
400 160 59 134 103 59 134 103
400 200 80 135 101 80 135 101
400 315 52 144 120 52 144 120
400 400 74 144 118 74 144 118
500 200 80 175 175 80 175 175
500 315 126 165 140 126 165 140
500 500 160 160 250 160 160 250

Čistící kus PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1

kanalizace Taurus
DN/OD
mm
DN1/OD
mm
Z1
mm
Z2
mm
Z3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
110 110 22 62 57 22 62 57
160 110 29 61 57 29 61 57
200 160 39 61 56 39 61 56
250 110 53 62 56 53 62 56
315 160 69 62 57 69 62 57

Přesuvka PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1

  DN/OD
mm
L1
mm
kanalizace Taurus 110 124
160 174
200 217
250 254
315 297
400 325
500 462

Spojka dvouhrdlá PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1

  DN/OD
mm
t
mm
L2
mm
kanalizace Taurus 110 60 124
160 85 174
200 106 217
250 123 254
315 144 297
400 160 325
500 236 462

Hrdlová zátka PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1

  DN/OD
mm
D1
mm
t
mm
kanalizace Taurus 110 126 38
160 180 49
200 223 59
250 282 90
315 350 93
400 440 95
500 558 120

Redukce PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1

kanalizace Taurus
DN/OD
mm
DN1/OD
mm
Z1
mm
L1
mm
L2
mm
160 110 22 22 62
200 160 29 29 61
250 200 39 39 61
315 250 53 53 62
400 315 69 69 62
500 400 28 28 82

Redukce PP s těsněním třída SN10 podle EN 1852-1

kanalizace Taurus
DN/OD
mm
DN1/OD
mm
Z
mm
L1
mm
L2
mm
250 110 7 56 90
250 160 8 74 90
315 160 7 74 93
315 200 8 86 93

Šachtová vložka PS s těsněním podle DIN 15934

kanalizace Taurus
DN/OD
mm
Dz
mm
L
mm
110 130 110
110 136 240
160 184 110
160 190 240
200 226 110
200 232 240
250 286 110
250 290 240
315 354 110
315 358 240
400 442 110
400 448 240
500 546 110
500 552 240

 Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

Kanalizační trubní systém PP SN 10 TAURUS:   Kaczmarek