Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

Sklolaminátové komponenty pro vodovody a kanalizace


Použití CC-GRP systémů HOBAS:

kanalizaceKanalizace: ve své standardní jakosti a odolnosti v širokém rozsahu hodnot pH poskytuje dostatečnou rezervu i pro případ změny kvality odpadních vod v gravitačních i tlakových sítích.

Rozvody pitné vody: hygienická nezávadnost je hodnocena podle národních hygienických předpisů a požadavků České i Slovenské republiky.

Průmyslové rozvody: je vhodný i pro nejnáročnější požadavky kladené na průmyslové rozvody. Je třeba definovat složení média, jeho teplotu, tlak a podmínky uložení.

TROUBY - základní sortiment - netlakové a tlakové

Standardní délka trub je maximálně 6m. Trouby mohou být podle dohody dodávané také v kratším provedení (např. 3m, 2m aj.)

Netlakové trouby - jsou dodávány standardně v tlakové třídě PN1. Tuhostní třídy netlakových trub lze dodávat po projednání s dodavatelem podle požadavku projektu i v jiných hodnotách SN.

Tlakové trouby - lze vyrábět v libovolných kombinacích tlakové i tuhostní třídy. Možné kombinace je nutné konzultovat s dodavatelem potrubí.

Netlakové CC-GRP trouby HOBAS

DN 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800
SN 2500 x x x x x x x x x x
SN 5000 x x x x x x x x x x
SN 10000 x x x x x x x x x x
DN 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
SN 2500 x x x x x x x x x x
SN 5000 x x x x x x x x x x
SN 10000 x x x x x x x x x x

Tlakové CC-GRP trouby HOBAS

DN 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800
PN 6, SN 5000   x x x x x x x x x
PN 10, SN 5000   x x x x x x x x x
PN 10, SN 10000 x x x x x x x x x x
PN 16, SN 10000 x x x x x x x x x x
PN 20, SN 10000 x x x x x x x x x x
PN 25, SN 10000 x x x x x x x x x x
DN 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
PN 6, SN 5000 x x x x x x x x x x
PN 10, SN 5000 x x x x x x x x x x
PN 10, SN 10000 x x x x x x x x    
PN 16, SN 10000 x x x x x          
PN 20, SN 10000 x x                
PN 25, SN 10000                    

TVAROVKY - sedla a odbočky

Sedla - se vyrábí ze segmentů trub. Úhel napojení přípojky může být dodán dle potřeby (90°, 60°, 45°, aj.). Materiál přípojek musí být zákazníkem přesně specifikován nejlépe zpřesněním rozměrů a druhů napojovaných trub. Sedla se používají pouze pro beztlaké řady. Sedla se připojují k troubám HOBAS do předem provedených výřezů přitmelením. Proti posunutí se sedla zajistí na dobu tvrdnutí lepícího tmele.

Odbočky - se používají pro napojení vedlejších větví trubních řadů. Úhel napojení je možný libovolně podle potřeb projektu, jeběžnější je napojení kolmé. Způsob napojení je možný buď pomocí spojky HOBAS, montážní spojkou FLEX nebo přírubou. Pro provozní tlaky (nad 1,0 MPa) se používají tvarovky z nerezové oceli. Tvarovky se vyrábí ze segmentů trub a doplňkových dílů. Napojení na materiály (PVC, kamenina) pouze pro tlak do PN1.

kanalizace kanalizace
kanalizace kanalizace


Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

Sklolaminátové komponenty pro vodovody a kanalizace: Hobas