Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

PP roury K2


Roury systému K2-Kan jsou trubky s profilovanou stěnou. Roura má dvoustěnnou konstrukci. Vnější stěna je zvlněná a vnitřní hladká. Obě stěny jsou vzájemně spojovány během etapy vytlačování a tvoří kompaktní konstrukci. Pro výrobu rour a tvarovek je využíván polypropylén nové generace, který je mimo jiné charakterizován vysokou pevností.

Roury systému K2-Kan mohou být využívány pro výstavbu sanitární kanalizace, dešťové kanalizace a díky vysoké tepelné a chemické odolnosti mohou být úspěšně využívány pro výstavbu beztlakých průmyslových sítí.

Roury K2-Kan jsou skoro 3x lehčí než roury z PVC-U nebo PE a díky tomu je jejich montáž rychlá a není nutno používat těžké stavební mechanismy. Roury K2-Kan při nízké hmotnosti mají vysokou kruhovou tuhost, ne nižší než 8 kPa (těžká třída).

Roury K2-Kan jsou vyráběny bez hrdel a jsou vzájemně spojovány pomocí dvojitých spojů. Toto řešení snižuje náklady na výrobu a garantuje vyšší pružnost při budování jímek.
Rozsah pracovních teplot pro roury K2-Kan z polypropylénu je od -20˚C do +110˚C. Díky tomu je možná montáž potrubí při minusových teplotách a také přeprava médií s poměrně vysokými teplotami. Vysoká chemická odolnost rour K2-Kan z polypropylénu umožňuje pokládání potrubí v půdách znečištěných chemickými látkami.

Roury K2-Kan z polypropylénu jsou charakterizovány nejvyšší odolností vůči opotřebením otěrem. Vnější vrstva rour K2-Kan má oranžově hnědou barvu a vnitřní vrstva má barvu bílou, která je vhodnější pro inspekci CCTV.

Kanalizační roura

kanalizační roura
DN (mm) Da (mm) t (mm) L (mm)
135 160 82 2000
160 82 3000
160 82 6000
200 225 101 2000
225 101 3000
225 101 6000
250 282 125 2000
282 125 3000
282 125 6000
300 340 149 2000
340 149 3000
340 149 6000
400 455 208 3000
455 208 6000
500 569 248 3000
569 248 6000
600 683 279 3000
683 279 6000
800 905 370 3000
905 370 6000
1000 1135 456 3000
1135 456 6000

Hrdlová spojka

DN (mm) t (mm) L (mm)
Hrdlová spojka 150 82 180
200 101 220
250 125 270
300 149 315
400 208 427
500 248 536
600 279 618
800 370 790
1000 456 960

Přesuvka

DN (mm) L (mm)
Přesuvka 150 180
200 220
250 270
300 315
400 427
500 418
600 503
800 790
1000 960

Přechod z K2 do KG hrdlo

DN (mm) DN1 (mm) L (mm) t (mm) t1 (mm)
Přechod z K2 do KG hrdlo 150 160 175 82 82
200 200 226 101 102
250 250 272 125 124
300 315 317 149 144
400 400 416 208 178
500 500 502 248 218
600 630 579 279 270

Redukce

DN (mm) DN1 (mm) L (mm) t (mm) t1 (mm)
Redukce 200 150 244 101 82
250 200 288 125 101
300 250 342 149 125
400 300 457 208 149
500 400 553 248 208
600 500 594 279 248

Přechodka do hladké roury

DN (mm) DN1 (mm) L (mm) t (mm) t1 (mm)
Odbočka šikmá Přechodka 150 160 175 82 78
200 200 235 101 102
250 250 282 125 124
300 315 328 149 144
400 400 430 208 178
500 500 525 248 218

Koleno

DN (mm) α (mm) I (mm) t (mm)
Koleno 150 15˚ 114 82
30˚ 121
45˚ 134
90˚ 170
200 15˚ 144 101
30˚ 152
45˚ 170
90˚ 215
250 15˚ 176 125
30˚ 192
45˚ 210
90˚ 273
300 15˚ 225 149
30˚ 245
45˚ 268
90˚ 310
400 15˚ 290 208
30˚ 317
45˚ 347
90˚ 404
500 15˚ 417 248
30˚ 451
45˚ 550
90˚ 620
600 15˚ 450 279
30˚ 494
45˚ 650
90˚ 735

Odbočka šikmá 45˚/hladká roura

DN (mm) DN 1 (mm) L (mm) L1 (mm) t (mm) t1 (mm)
Odbočka šikmá Odbočka šikmá 150 160 449 294 82 78
200 160 487 308 101 78
200 549 378 92
250 160 555 470 125 90
200 555 450 108
250 555 450 135
300 160 690 568 149 90
200 690 568 108
250 690 568 135
315 780 568 150
400 160 890 702 208 90
200 890 682 108
250 890 660 135
315 890 637 150
500 160 1170 647 248 90
200 1170 666 108
250 1170 684 135
315 1170 696 150
600 160 1218 737 279 90
200 1218 756 108
250 1218 774 135
315 1218 786 150

Odbočka šikmá 45˚

DN (mm) DN 1 (mm) L (mm) L1 (mm) t (mm) t1 (mm)
Odbočka šikmá Odbočka šikmá 150 150 449 298 82 82
200 150 487 312 101 82
200 549 387 101
250 150 555 430 125 82
200 555 430 101
250 555 430 125
300 150 690 520 149 82
200 690 520 101
250 690 520 125
300 780 520 149
400 150 890 642 208 82
200 890 642 101
250 890 645 125
300 890 645 149
400 890 645 208
500 200 1170 660 248 101
250 1170 685 125
300 1170 708 149
400 1170 737 208
600 200 1218 750 279 101
250 1218 775 125
300 1218 798 149
400 1218 827 208

Zátka

Dn (mm) t (mm) L1 (mm)
Zátka 150 90 82
200 118 101
250 143 125
300 172 149
400 228 208
500 284 248
600 324 279

Šachtová vložka

DN (mm) t (mm) L (mm)
Šachtová vložka 150 191 90
200 254 110
250 317 135
300 376 158
400 499 214
500 615 268
600 731 309
800 968 395
1000 1200 480

Sedlová odbočka

DN DN (mm) t (mm)
Sedlová odbočka Sedlová odbočka 250 200 282
300 200 340
400 200 455
     
     
     
     

Těsnění

DN (mm) H (mm) B (mm)
Těsnění 150 11,1 10,2
200 14,5 11,9
250 17,3 14,3
300 21,9 18,4
400 31,2 27,5
500 36,6 31,6
600 45,5 35,3
800 57,6 47,6
1000 720, 61,0

Těsnění "IN SITU"

DN (mm) DN 1 (mm) B (mm)
Těsnění IN SITU 110 140 68
160 190 68
200 234 68
250 284 80
315 348 80


Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

PP roury korugované K2:   Kaczmarek