Plastmont Bureš, s.r.o.

Plastmont Bureš, s.r.o.

Betonové výrobky


Dešťové uliční vpusti

dešťové vpusti Objekt k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo jiných veřejných prostranství do stokové sítě.

Betonové dílce jsou určeny pro veškerá místa zabudování dle klasifikace DIN 1213. Konstrukce stavby je v souladu s normou DIN 4052. Pro třídy E a F je třeba zohlednit zvláštní opatření výstavby, odpovídajícím místním podmínkám a požadavkům.

Uliční vpusti mohou být sestaveny s kalištěm bez kalového koše nebo se spodním výtokem a kalovým košem. Uliční vpusti bez kaliště musí být opatřeny kalovým košem dle DIN 4052. Tento je upevněn v rámu vtokové mříže. Výtok je tvořen jako hrdlo, aby napojení trouby DN 150 nebo DN 200 bylo snadné a dalo se dobře utěsnit.

 

dešťové vpusti


Plastmont Bureš, s.r.o.

velkoobchod

VODA - KANALIZACE
686 03 Staré Město

 

Betonové výrobky, dešťové uliční vpusti:   Prefa Brno, Družstvo cementářů, Eurobeton MABA, DITON, Betonika