JAFAR

Hlavním cílem FA JAFAR SA je výroba a distribuce široké škály produktů používaných ve vodárenství, závlahových systémech, čistírnách odpadních vod, úpravnách vody, plynoinstalacích a stanicích, čerpacích stanicích a systémech požární ochrany. Prvořadým cílem je vyrábět produkty s úrovní kvality, které budou splňovat požadavky a očekávání našich zákazníků.