BÜSCH

Naše společnost

Jako společnost s celosvětovou působností, vlastní výrobou a více než 130 zaměstnanci ve třech závodech přesvědčujeme beztělesovými armaturami, teleskopickými vestavnými soupravami, elektropohony a trubkovými spojeními v nejlepší kvalitě. Pro rozvod vody, zpracování odpadních vod, ochranu před povodněmi a zásobování energií nabízíme v úzké, fundované spolupráci s našimi zákazníky vhodné výrobky z jedné ruky.

Náš tým BÜSCH

Přesvědčeni o našich kompetencích v podnikání se neustále orientujeme na spokojenost zákazníků. V popředí stojí naše neustálé další zlepšování a know-how našich zaměstnanců. V našich třech závodech vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme naše výrobky sami. Nejlepší řešení pro naše zákazníky vždy v přehledu. Všechny procesy jsou ideálně navzájem sladěné a zaručují perfektní kvalitu.

Naše vysoké standardy kvality

Abychom splnili naše vysoké standardy kvality, necháváme se pravidelně testovat a certifikovat:

  • Management kvality podle ISO 9001:2015
  • Svářečské osvědčení BÜSCH je certifikováno v souladu s DIN EN 1090-2 EXC3
  • Řízení výroby v podniku Certifikováno pro shodu s řízením výroby u výrobce v souladu s DIN EN 1090-2 EXC 3
  • Certifikát WRAS pro těsnění z EPDM podle požadavků britské normy BS 6920-1:2000 pro použití v oblasti pitné vody (číslo: 1109543)
  • EU osvědčení ATEX pro naše beztělesová vřetenová šoupátka řad SAFOX, XL, CP, XM podle článku 13, číslo (1) b) ii) směrnice Rady EU č. 2014/34/EU pro přístroje a ochranné systémy k použití v souladu s určením v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Naší motivací a hnací silou jsou vysoké nároky našich zákazníků. Inovativní výrobky na nejvyšší úrovni – vyráběné plánovaně, za kompetentního poradenství a s maximální pečlivostí.

Zobrazit jako Grid List
Seřadit podle
Zobrazit na stránku

Zemní teleskopická souprava PATENT AT

Teleskopická zemní souprava pro ovládání šoupátek zakopaných v zemi.
Cena na dotaz

Zemní teleskopická souprava PATENT BT

Teleskopická zemní souprava pro ovládání navrtávacích pasů přzakopaných v zemi.
Cena na dotaz

Univerzální nosná deska

Nosné desky zabraňují poklesu zemních souprav do volné zeminy a centrují silniční poklop nad zemní soupravou. Podkladová deska BÜSCH se vyrábí z polypropylenu. Díky tomu je mechanicky vysoce zatížitelná a robustní. Současně je odolná proti teplotním a povětrnostním vlivům a proti působení agresivních alkalických látek i kyselin při zimním ošetření vozovky. V podkladové desce BÜSCH jsou připravena uložení pro všechny zemní soupravy a silniční poklopy BÜSCH podle DIN 4057 a DIN 4056. Tím je zaručeno bezchybné usazení zemní soupravy a silničního poklopu.
176 Kč s DPH