BETONIKA spol. s r. o.

Nosnou částí výrobního programu závodu BETONIKA spol. s .r.o. Lobodice je produkce trubního a šachtového programu pro kanalizační a dopravní sítě. Výrobou betonových a železobetonových trub navazuje firma na tradiční používání betonových materiálů v kanalizacích pro jejich dlouhou životnost, výborné statické vlastnosti, minimální zátěž pro životní prostředí a snadnou recyklovatelnost.